Oratoriul este instrumentul educativ al Parohiei, locul de misiune al acesteia pentru copii, adolescenţi şi tineri.

Oratoriul nu se identifică doar cu un loc fizic (chiar dacă este un edificiu), nici cu o “elită” de persoane, ci devine important pentru alegerea şi propunerea sa educativă; este o expresie a unei pastorale pedagogice pentru întreaga Parohie: de fapt, este comunitatea cea care se descoperă responsabilă de creşterea sa.

Oratoriul este atenţia Bisericii locale pentru formarea copiilor, a adolescenţilor şi a tinerilor gata să ofere un început şi o dezvoltare pentru viaţa creştină în toate expresiile sale.

Oratoriul, prin acţiune sa educativă, urmăreşte formarea globală a persoanei, caută să unească credinţa şi viaţa, vrea să conducă pe copii, adolescenţi şi tineri spre devenirea omului (bărbat şi femeie) în Cristos.