Uluitorul eveniment relatat în evanghelia acestei duminici a avut loc la Betania, un sătuc pe care Muntele Măslinilor îl desparte de cetatea sfântă a Ierusalimului. Aici se afla familia prietenilor lui Isus: o familie plină de afecțiune fraternă, formată din Maria, Marta și Lazăr.Lazar Cât de frumoasă trebuie să fi fost viața acestei familii pe care o iubea Isus și care se simțea iubită de El! A fost o familie cu lipsurile și greutățile ei, cu momentele de bucurie și de suferință, de încercare, dar mai presus de toate, o familie plină de iubire și de generozitate, așa cum ne dezvăluie sfântul Ioan în evanghelia sa prin episodul învierii lui Lazăr. Atât de strânsă a fost legătura de prietenie a lui Lazăr cu Isus, încât atunci când Mântuitorului i-au dat lacrimile, cei din jurul său au spus pe bună dreptate: „Iată cât de mult îl iubea!” Aceeași prietenie a autorizat-o pe Marta să-i adreseze lui Isus cuvintele de reproș: „Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit!”, dar și să se învrednicească de a fi întărită prin cuvintele ce au ieșit de pe buzele Prietenului comun: „Fratele tău va învia… Eu sunt învierea și viața; cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri în veci.”

Prietenia este unul dintre cele mai frumoase sentimente ale oamenilor! „A avea un prieten este mai vital decât a avea un înger”, spunea printre altele poetul Nichita Stănescu. Dar atunci când acest prieten este însuși Fiul lui Dumnezeu, chiar dacă pe cerul vieții noastre își face simțită prezența suferința și încercarea, este cu neputință să ajungi la deznădejde, deoarece te poți baza pe un Prieten a cărui prietenie trece și dincolo de moarte, fiind izvor de viață veșnică!

M-am tot gândit și m-am întrebat: dacă Lazăr ar fi lăsat un testament spiritual Martei și Mariei, nouă, celor de azi (în cazul în care i-am fi împărtășit prietenia), dar și câteva cuvinte lui Isus, oare cum ar fi sunat acestea? Probabil că ar fi sunat cam așa: „Dacă mor înaintea ta, fă-mi o favoare: plângi când vrei, dar nu te supăra pe Dumnezeu pentru că m-a luat la El. Dacă nu vrei să plângi, nu plânge. Dacă nu reușești să plângi, nu-ți face griji. Dacă vrei să râzi, râzi. Dacă vreun prieten îți povestește despre mine, ascultă-l și crezi ceea ce-ți spune. Toată viața am încercat să fiu bun și un prieten de nădejde… Dacă simți tristețe și vrei să te rogi pentru mine, poți s-o faci, pentru că e posibil să am nevoie de rugăciunea ta. Dacă vrei să vorbești cu mine, vorbește cu Isus și eu te voi auzi. Când vei vărsa o lacrimă, eu nu voi fi prezent ca s-o șterg, dar nu e cazul, căci o vor face alți prieteni în locul meu. Și văzându-mă bine înlocuit, voi merge să mă ocup de noua mea sarcină din Cer. Dar din când în când, mai treci pe la Dumnezeu; nu mă vei vedea, dar eu voi fi foarte fericit văzându-te că privești spre El. Și când va sosi timpul și pentru tine să-l vezi pe Tatăl, acolo unde nimeni nu ne poate despărți, vom continua prietenia pe care ne-a pregătit-o aici pe Pământ pentru El. Crezi în aceasta? Atunci roagă-te să trăim ca cei care știu că vor muri într-o zi și să murim ca cei care au știut să trăiască bine. Dar, dacă mor înaintea ta, cred că nu voi duce dorul cerului… Să fiu prietenul tău a însemnat că am avut deja o bucată din Cer.”

Dacă în lista noastră de prieteni nu se află încă Dumnezeu, să-i trimitem o „cerere de prietenie” deoarece se merită pe deplin: El este „cel care l-a înviat pe Isus Cristos din morți și va învia și trupurile noastre muritoare”… și ne va fi mult mai mult decât un prieten virtual!

 Pr Ștefan Bortă

Duminică, 6 aprilie 2014 

† DUMINICA a 5-a din Post
Sf. Eutihie, patriarhul Constantinopolului
Ez 37,12-14; Ps 129; Rom 8,8-11; In 11,1-45 (In 11,3-7. 17.20-27.33b-45)

 

LECTURA I
Voi pune duhul meu în voi şi veţi trăi.
Citire din cartea profetului Ezechiel 37,12-14
Aşa zice Domnul Dumnezeu: 12 ”Iată, voi deschide mormintele voastre, vă voi scoate din ele, poporul meu, şi vă voi aduce iarăşi în ţara lui Israel. 13 Şi veţi şti că eu sunt Domnul, când vă voi deschide mormintele şi vă voi scoate din ele, poporul meu! 14 Voi pune Duhul meu în voi şi veţi trăi; vă voi aşeza iarăşi în ţara voastră şi veţi şti că eu sunt Domnul. Eu am spus-o şi eu o voi face, zice Domnul”!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL 129,1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: 7)
R.: Să nădăjduiască Israel în Domnul.
1 Dintru adâncuri strig către tine, Doamne,
2 Doamne, ascultă glasul meu!
Pleacă-ţi urechea ta la glasul rugăciunii mele. R.

3 Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne,
Doamne, cine ar mai rămâne în viaţă?
4 La tine însă este iertare,
de aceea ne temem de tine. R.

5 Eu nădăjduiesc în Domnul,
sufletul meu se încrede în cuvântul său.
6 Sufletul meu îl aşteaptă pe Domnul,
mai mult decât aşteaptă străjerii ivirea zorilor. R.

7 Să nădăjduiască Israel în Domnul,
căci la Domnul se află îndurare şi mântuire deplină.
8 El va mântui pe Israel
de toate fărădelegile sale. R.

LECTURA A II-A
Duhul celui care l-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,8-11
Fraţilor, 8 cei care trăiesc după poftele trupului nu pot să placă lui Dumnezeu. 9 Dar voi nu trăiţi după poftele trupului, ci după îndemnurile Duhului, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Cel care nu are Duhul lui Cristos nu-i aparţine lui. 10 Dacă însă Cristos este în voi, trupul este mort pentru păcat, iar Duhul este viaţa voastră, prin îndreptăţire. 11 Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, cel care l-a înviat pe Isus Cristos din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare prin Duhul său, care locuieşte în voi.

Cuvântul Domnului

VERS LA EVANGHELIE In 11.25a.26
Eu sunt învierea şi viaţa, spune Domnul;
cine crede în mine nu va muri în veci.

EVANGHELIA
Eu sunt învierea şi viaţa.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 11,1-45
În acel timp, 1 era în Betania, satul Martei şi al Mariei, sora ei, un om bolnav cu numele de Lazăr. 2Maria era aceea care l-a uns pe Domnul cu miresme şi i-a şters picioarele cu părul ei, iar Lazăr cel bolnav era fratele ei. 3 Surorile au trimis vorbă la Isus: “Doamne, iată, acela pe care îl iubeşti este bolnav”. 4 Dar Isus, auzind aceasta, a zis: “Boala aceasta nu aduce moartea; ea este spre slava lui Dumnezeu, pentru ca prin ea să fie preamărit Fiul lui Dumnezeu”. 5 Isus îi iubea pe Marta, pe sora ei Maria şi pe Lazăr. 6 Totuşi, după ce a auzit că Lazăr este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era; 7 apoi a zis ucenicilor: “Să mergem iarăşi în Iudeea”. 8 Ucenicii i-au spus: “Învăţătorule, puţin mai înainte iudeii căutau să te ucidă cu pietre şi tu te duci din nou acolo?” 9 Isus le-a răspuns: “Nu sunt douăsprezece ceasuri în zi? 10 Dacă umblă cineva ziua, nu se poticneşte, pentru că vede lumina acestei lumi; dar dacă umblă noaptea se poticneşte, pentru că nu are lumina în el”. 11 După aceste cuvinte le-a zis: “Lazăr, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din acest somn”. 12 Ucenicii i-au zis: “Doamne, dacă doarme, are să se facă bine”. 13 Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna somnului. Atunci Isus le-a spus pe faţă: 15 ”Lazăr a murit şi mă bucur pentru voi că n-am fost acolo, pentru ca voi să credeţi. Dar să mergem la el!” 16 Atunci Toma, zis Geamănul, a spus celorlalţi ucenici: “Să mergem şi noi să murim cu el!” 17 Când a ajuns Isus l-a găsit pe Lazăr de patru zile în mormânt. 18 Şi fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, la mai puţin de trei kilometri, 19 mulţi iudei veniseră la Marta şi la Maria ca să le aline pentru moartea fratelui lor. 20 Când a auzit Marta că vine Isus, i-a ieşit în întâmpinare, în timp ce Maria a rămas în casă. 21 Marta i-a zis lui Isus: “Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. 22 Dar ştiu că şi acum Dumnezeu îţi va da tot ce îi vei cere”. 23 Isus i-a răspuns: “Fratele tău va învia”. 24 I-a spus Marta: “Ştiu că va învia, la înviere, în ziua de apoi”.25 Isus i-a zis: “Eu sunt învierea şi viaţa; cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în mine nu va muri în veci. Crezi tu aceasta?” 27 Ea a răspuns: “Da, Doamne, eu cred că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu, care ai venit în lume”. 28 După ce a spus aceste cuvinte, s-a dus şi a chemat-o pe sora ei, Maria, spunându-i în şoaptă: “A venit învăţătorul şi te cheamă”.29 Maria, cum a auzit, s-a sculat repede şi s-a dus la el, 30 căci Isus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. 31 Iudeii, care erau cu Maria în casă şi o alinau, când au văzut-o sculându-se repede şi ieşind, au mers după ea, crezând că se duce la mormânt, ca să plângă acolo. 32 Maria, când a ajuns în locul unde era Isus şi l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui şi i-a spus: “Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit”. 33 Isus când a văzut-o cum plânge şi cum plâng şi iudeii care au venit cu ea, a fost profund mişcat 34 şi a întrebat: “Unde l-aţi pus?” I-au răspuns: “Doamne, vino şi vezi!” 35 Şi lui Isus i-au dat lacrimile. 36 Atunci iudeii au spus: “Iată cât de mult îl iubea!” Dar unul dintre ei a zis: “El care a deschis ochii orbului din naştere nu putea face ca Lazăr să nu moară?” 38 Din nou fiind adânc mişcat, Isus a mers la mormânt. Mormântul era o grotă, la intrarea căreia era aşezată o piatră. 39 Isus le-a zis: “Daţi piatra la o parte!” Marta, sora răposatului, i-a zis: “Doamne, miroase deja, căci e mort de patru zile”. 40 Isus i-a zis: “Nu ţi-am spus, că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?” 41 Au dat deci piatra la o parte. Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi a zis: “Tată, îţi mulţumesc că m-ai ascultat. 42 Eu ştiam că tu mă asculţi întotdeauna, dar vorbesc astfel pentru poporul care stă împrejur ca să creadă că tu m-ai trimis”. 43 După ce a spus aceste cuvinte, a strigat cu glas puternic: “Lazăre, vino afară!” 44Şi a ieşit mortul cu mâinile şi picioarele înfăşurate şi cu faţa acoperită cu un ştergar. Isus le-a zis: “Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă!” 45 Văzând cele săvârşite de Isus, mulţi dintre iudeii care veniseră la Maria, au crezut în el.

Cuvântul Domnului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>