The Sermon on the MountCarl Bloch, 1890Un preot, pe când studia la Universitatea din Viena, a întâlnit într-una din zile la un colţ de stradă o cerşetoare trasă de spate şi zbârcită la faţă, care şi-a întins mâna către dânsul ca să cerşească ceva de pomană. Un lucru la ordinea zilei, am zice noi, într-un oraş mare… Bătrâna cerşetoare însă i s-a adresat în franceză: Ayez pitié de moi! („Fie-ţi milă de mine!”).
„Ei! – mi-am zis – nu este un lucru de toate zilele ca cineva să cerşească în limba franceză aici, la Viena!” Şi am întrebat-o: Parlez-vous français? („Vorbiţi franceza?”). Şi în cea mai ireproşabilă franceză mi-a răspuns: „Da, vorbesc. Vorbesc şi engleza”.
– Do you speak English? („Vorbiţi engleza?”), o întreb de data aceasta cu o curiozitate crescândă.
– Yes, I do! răspunde ea. („Da, vorbesc”).
Nu mă puteam mulţumi numai cu atât. Am intrat în vorbă cu bătrâna cerşetoare de la colţul străzii. Şi acum a urmat o nesfârşit de tristă reamintire a anilor tinereţii ei… de condiţiile bune de viaţă… de învăţarea limbilor străine… Şi vă repet doar ultima propoziţie pe care bătrâna cerşetoare a spus-o pe un ton nesfârşit de trist: „Am fost tânără, am fost frumoasă şi am avut bani mulţi… Pentru aceasta am ajuns aici”.

Sunt şi astăzi multe persoane care cunosc mai multe limbi străine; avem atâtea mijloace tehnice cu ajutorul cărora ne-am uşurat viaţa, cu mult faţă de ceea ce a fost în trecut (electricitatea, radioul, televizorul, calculatorul, maşinile etc.). Şi poate că ne întrebăm: Ce ne mai lipseşte? Ce ne trebuie pentru a fi fericiţi? Nu sunt acestea suficiente pentru a fi fericiţi? Nu, nu sunt pentru că noi am fost creaţi pentru mai mult decât atât: am fost creaţi pentru Dumnezeu. Omenirea de astăzi, ameţită de propria ştiinţă şi tehnică, dacă se va limita doar la cele trecătoare şi va crede că acestea sunt totul, că pe acestea se poate clădi o viaţă umană liniştită şi demnă, va ajunge să recunoască mai târziu ca şi cerşetoarea din Viena: „Am fost tineri, frumoşi şi bogaţi… Pentru aceasta am ajuns aici, la decădere”.

Prescrierile decalogului, aşa cum sunt ele, de 3.500 de ani, nu s-au învechit. Ele pot fi reguli de conduită şi pentru societatea bulversată de azi, deoarece au fost create pentru omul din toate timpurile.

V-aţi gândit vreodată cum s-ar schimba viaţa noastră, dacă, începând de mâine, noi, oamenii, ne-am hotărî să luăm în serios cele zece porunci? Dar nu oricum, ci cu exactitate! Toţi s-ar ruga dis-de-dimineaţă, în loc să fie preocupaţi de altceva, căci astăzi se respectă cele zece porunci. Ziarele nu mai conţin bârfe, scandaluri; de înşelat nu e permis… de aceea, laptele este aşa de gustos; elevii nu se frământă cum să-i mintă pe profesori pentru că nu au învăţat lecţia; dacă am cumpărat ceva şi am dat mai puţin decât trebuia, ne întoarcem şi dăm restul; fiecare este la timp la locul de muncă; la piaţă nu mai gustăm produsele, deoarece suntem siguri că smântâna nu conţine altceva; se păstrează fidelitatea conjungală, nu mai e loc de suspiciuni; poliţistul de pe stradă nu mai are de lucru, pentru că nu mai sunt delincvenţi etc. Fantezie, ar spune cineva. Nu, aceasta nu e fantezie, aceasta este voinţa lui Dumnezeu, deoarece respectarea celor zece propoziţii de pe bătrânele table ale decalogului ne garantează nu numai fericirea veşnică, ci şi pe aceea a vieţii pământeşti, deoarece „ele îl salvează pe om de forța distrugătoare a egoismului, a urii și a minciunii. Evidențiază toate divinitățile false care îl reduc la sclavie: iubirea de sine până la excluderea lui Dumnezeu, lăcomia de putere și de plăcere care răstoarnă ordinea dreptății și degradează demnitatea noastră umană și pe cea a aproapelui nostru” (Fericitul Ioan Paul al II-lea, aflat pe muntele Sinai, 26.02.2000).

Pr. Ștefan Bortă

 

Duminică, 16 februarie 2014 

† DUMINICA a 6-a de peste an
Ss. Pamfil si îns., m.
Sir 15,15-20; Ps 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 (Mt 5,20-22a. 27-28.33-34a.37)

 

LECTURA I
Dumnezeu n-a poruncit nimănui să fie nelegiuit.
Citire din cartea lui Ben Sirah 15,16-21
16 Dacă vrei, poţi să păzeşti poruncile, de tine depinde să rămâi credincios. 17 Domnul a pus în faţa ta apa şi focul: întinde mâna spre care doreşti. 18 Viaţa şi moartea, binele şi răul, sunt puse în faţa oamenilor; fiecăruia i se va da una sau alta, după cum a ales. 19 Căci înţelepciunea lui Dumnezeu este mare, el este atotputernic şi vede toate. 20 Ochii Domnului sunt îndreptaţi spre cei care se tem de el, el cunoaşte toate faptele oamenilor. 21 El n-a poruncit nimănui să fie nelegiuit, n-a permis nimănui să păcătuiască.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,1-2.4-5.17-18.33-34 (R.: 1b)
R.: Fericit este omul care păzeşte Legea Domnului!
1 Fericiţi sunt cei neprihăniţi pe cale,
care umblă în Legea Domnului.
2 Fericiţi sunt cei care păzesc poruncile lui
şi-l caută din toată inima. R.

4 Tu ai dat poruncile tale
ca să fie păzite cu sfinţenie.
5 O, de ar fi căile mele statornice
în a păzi poruncile tale. R.

17 Fă bine slujitorului tău, ca să rămân în viaţă
şi să păzesc cuvântul tău.
18 Deschide-mi ochii ca să văd
minunăţiile Legii tale. R.

33 Arată-mi, Doamne, drumul orânduielilor tale
şi-l voi urma până la sfârşit.
34 Dă-mi înţelepciune să păzesc Legea ta
şi s-o împlinesc din toată inima. R.

LECTURA A II-A
În înţelepciunea sa, Dumnezeu, a hotărât să ne ducă la mărire.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 2,6-10
Fraţilor, 6 celor maturi în credinţă le propunem şi noi o înţelepciune, dar ea nu este înţelepciunea acestei lumi, nici înţelepciunea stăpânitorilor acestei lumi, care sunt muritori. 7 Dimpotrivă, noi vestim înţelepciunea lui Dumnezeu, înţelepciune ţinută ascunsă, dar rânduită de Dumnezeu înaintea tuturor veacurilor, ca să ne ducă la mărire. 8 Nimeni dintre stăpânitorii acestei lumi nu a cunoscut-o, căci dacă ar fi cunoscut-o, nu l-ar fi răstignit pe Domnul măririi. 9 Noi vă vestim, după cum spune Scriptura: ceea ce ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit, ceea ce la inima omului nu a ajuns, aceea a pregătit Dumnezeu celor care îl iubesc pe el. 10 Nouă ne-a descoperit Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, această înţelepciune. Căci Duhul pătrunde în toate lucrurile, chiar şi profunzimile lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ALELUIA cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

EVANGHELIA
Aţi auzit că s-a spus celor din vechime; eu însă vă spun.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,17-37
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 17 ”Să nu credeţi că am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii. Nu am venit să desfiinţez, ci să desăvârşesc. 18 Căci vă spun adevărul, înainte de a dispărea cerul şi pământul, nici o literă şi nici o virgulă nu va dispărea din Lege, până ce nu se vor împlini toate. 19 Deci cel care va călca una dintre cele mai mici dintre aceste porunci şi-i va învăţa pe oameni să facă la fel, va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor; dar cel care le va împlini şi-i va învăţa şi pe alţii să le împlinească, va fi numit mare în împărăţia cerurilor. 20 Căci vă spun vouă: dacă dreptatea voastră nu va întrece pe cea a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 21 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu ucizi», iar dacă cineva va ucide, va fi tras la judecată. 22 Eu însă vă spun: oricine se mânie pe fratele său va fi tras la judecată. Cine va spune fratelui său: «Prostule», va fi dat pe mâna Sinedriului; cine-i va spune: «Nebunule», va fi sortit focului Gheenei. 23 Deci dacă îţi aduci darul tău la altar, iar acolo îţi aminteşti că fratele tău are ceva împotriva ta, 24 lasă-ţi darul acolo, înaintea altarului, şi du-te de te împacă mai întâi cu fratele tău, apoi vino şi adu-ţi darul. 25 Împacă-te repede cu duşmanul tău, cât timp mai eşti cu el pe drum, ca nu cumva duşmanul tău să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul pe mâna temnicerului, iar temnicerul să te arunce în închisoare. 26 Îţi spun adevărul: nu vei ieşi de acolo, până ce nu vei plăti şi ultimul ban”. 27 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu săvârşeşti adulter!» 28 Eu însă vă spun: cine se uită la femeie, dorind-o, a şi săvârşit adulterul cu ea în inima lui. 29 Dacă ochiul tău drept te duce la păcat, scoate-l şi aruncă-l, căci este mai bine pentru tine să pierzi unul dintre mădularele tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în Gheenă. 30 Dacă mâna ta dreaptă te duce la păcat, taie-o şi arunc-o, căci este mai bine pentru tine să pierzi un mădular, decât tot trupul tău să ajungă în Gheenă. 31 S-a mai spus: «Cine îşi lasă soţia, să-i dea dovadă de divorţ». 32 Eu însă vă spun: oricine îşi lasă soţia, în afară de cazul că trăieşte nelegitim cu ea, o împinge la adulter, iar cine se căsătoreşte cu o femeie divorţată săvârşeşte adulter. 33 Aţi mai auzit că s-a spus celor din vechime: «Să nu faci nici un jurământ fals», şi «Să ţii jurământul făcut Domnului». 34 Eu însă vă spun: să nu vă juraţi deloc, nici pe cer, căci este tronul lui Dumnezeu, 35nici pe pământ, căci este scăunelul picioarelor sale, nici pe Ierusalim, căci este cetatea marelui rege. 36 Să nu juri nici pe capul tău, pentru că nici măcar un fir de păr nu-l poţi face alb sau negru.37 Când spuneţi «da» să fie «da», când spuneţi «nu» să fie «nu». Tot ce este în plus vine de la Cel Rău”.

Cuvântul Domnului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>