După lunga călătorie pe care evanghelistul Luca ne-a relatat-o în duminicile trecute, în sfârșit Isus, împreună cu apostolii, a ajuns la Ierusalim. Apostolii priveau cu uimire splendoarea Templului din cetatea sfântă și comentau despre acesta: cât este de frumos, de măreț, cum este împodobit cu pietre prețioase, ce bogăție conține ș.a.m.d. Pe când ei încă discutau, Isus îi întrerupe pentru a le spune un lucru teribil: „Vor veni zile în care din tot ce vedeţi nu va rămâne piatră peste piatră; totul va fi distrus!” Am putea să ne imaginăm cu ușurință ce a mai rămas din bucuria lor atunci când au auzit de pe buzele lui Isus că va veni o zi în careTemplul lor, atât de frumos, va fi distrus… Ca și cum această prezicere nu ar fi fost deajuns, Isus a început un lung discurs în care le-a vobit ucenicilor săi și despre alte evenimente tulburătoare: războaie, epidemii, cutremure, persecuții… . Cum au reacționat, în cele din urmă, ucenicii la auzul acestor preziceri?… cu siguranță că nu s-au bucurat! Dar nouă, celor de azi, ce gust ne lasă în suflet aceste cuvinte ale lui Isus referitoare la evenimentele ce vor avea loc în viitor? Nu provoacă toate acestea o oarecare revoltă în inima noastră, astfel încât am fi tentați, mai ales la vederea atâtor rele din jurul nostru, să ne întrebăm: ce face Dumnezeu sau unde este Dumnezeu, de ce nu intervine? Sau poate am vrea chiar să-i spunem lui Isus: „Dar cum, Doamne, nu sunt ajuns cele pe care le vedem la telejurnale, pe care le auzim la radio? Tocmai de la tine trebuie să auzim despre astfel de lucruri? De ce ne vorbești astfel?”Și poate că, drept răspuns, ne-ar fi dat să auzim: „Nu vă înspăimântați. Aveți răbdare și ascultați-mă până la capăt: eu însumi voi fi alături de voi și niciun fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde.”

Despre episcopul african, Monseniorul Chichester din Salisbury, se relatează că într-o zi l-a surprins pe Pius al XII-lea cu această întrebare:

- „Sanctitate, dormiți bine noaptea?”

- „Păi, da, dorm bine. Dar… de ce mă întrebați?”

- „Uitați-vă, Sfinte Părinte, când eram mic, aveam în casă o femeie care se îngrijea de noi. Când ne băgam în pat ne spunea să ne rugăm un „Bucură-te, Marie” „pentru Papa de la Roma, ca să doarmă liniștit, în ciuda multelor sale preocupări”. De atunci am recitat mereu acest „Bucură-te, Marie”. Adevărul e că eram curios să văd dacă dă roade.”

Evanghelia acestei duminici nu trebuie să rodească în sufletul nostru spaimă și frică pentru ziua de mâine, ci dimpotrivă, speranță și încredere în Dumnezeu, care are grijă de noi. Acest gând îmi vine în minte și în inimă atunci când mă gândesc la ceea ce vrea cu adevărat să ne spună Mîntuitorul: ascultați de glasul meu, nu vă lăsați conduși de păstori falși și de învățături greșite; lăsați-vă conduși de mine pentru că eu sunt stăpânul timpului și al istoriei… și ori de câte ori veți auzi de persoane ucise, de cutremure, de războaie sau alte evenimente asemănătoare, nu vă temeți de ziua de mâine, pentru că eu, Domnul și Dumnezeul vostru, vă iubesc infinit de mult și sunt deja acolo. „Rămâneţi statornici şi veţi dobândi viaţa” (Lc 21,19).

 

pr Ștefan Bortă

Duminică, 17 noiembrie 2013 

† DUMINICA a 33-a de peste an
Ss. Elisabeta a Ungariei, calug, Florin, pr.

 

LECTURA I
Va răsări pentru voi Soarele dreptăţii.

Citire din cartea profetului Malahia 4,1-2a
1 Iată, vine ziua Domnului, care va arde ca un cuptor. Toţi cei trufaşi şi toţi cei care săvârşesc fărădelegea, vor fi ca paiele. Ziua care vine îi va mistui, spune Domnul universului, şi nu va rămâne din ei nici rădăcină, nici ramură, 2a dar pentru voi, care vă temeţi de numele meu, va răsări Soarele dreptăţii; el va aduce vindecarea pe aripile lui.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,5-6.7-9a.9bc (R.: cf. 9)
R.: Domnul va veni să judece toate popoarele cu dreptate.
5 Cântaţi Domnului din harpă,
să răsune harpa împreună cu toate instrumentele.
6 Sunând din trompetă şi din corn,
strigaţi de bucurie în faţa Domnului, regele nostru. R.

7 Să vuiască marea şi tot ce cuprinde ea,
lumea şi toţi cei ce locuiesc într-însa.
8 Toate râurile să bată din palme
şi munţii să tresalte de bucurie în faţa Domnului
9a căci el vine să judece pământul. R.

9bc El va judeca lumea cu dreptate
şi popoarele fără părtinire. R.

LECTURA A II-A
Cine nu vrea să muncească să nu mănânce.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 3,7-12
Fraţilor, 7 voi ştiţi bine ce trebuie să faceţi ca să ne urmaţi exemplul. 8 Noi n-am trăit printre voi în trândăvie şi pâinea, pe care am mâncat-o, n-am aşteptat-o pe gratis de la nimeni. Dimpotrivă, am lucrat ostenindu-ne din greu, zi şi noapte, ca să nu fim povară niciunuia dintre voi. 9 Desigur, nu că nu am fi avut acest drept, însă am vrut să fim pentru voi un exemplu de urmat. 10 Şi când eram la voi v-am dat această normă: cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. 11 Am auzit că unii dintre voi trăiesc în trândăvie, umblă încolo şi încoace, fără să facă nimic. 12 În Domnul Isus Cristos acestora le poruncim şi le punem în vedere: să muncească în linişte şi să mănânce pâinea agonisită de ei!

Cuvântul Domnului

ALELUIA Lc 21,28
(Aleluia) Ridicaţi-vă privirea spre ceruri,
căci se apropie mântuirea voastră. (Aleluia)

EVANGHELIA
Rămâneţi statornici şi veţi dobândi viaţa.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 21,5-19
În acel timp, 5 unii vorbeau despre templu, că este împodobit cu pietre frumoase şi daruri. 6 Isus le-a zis: “Vor veni zile în care din tot ce vedeţi nu va rămâne piatră peste piatră; totul va fi distrus!” 7 Ei l-au întrebat: “Învăţătorule, când se va întâmpla aceasta şi după care semn se va putea cunoaşte că este pe cale să se împlinească?” 8 Isus le-a răspuns: “Fiţi atenţi să nu fiţi duşi în eroare; căci mulţi vor veni purtând numele meu şi spunând: «Eu sunt», sau «Timpul este aproape!». Nu vă luaţi după ei. 9 Când veţi auzi vorbindu-se despre războaie şi răscoale, nu vă înspăimântaţi; căci trebuie să se întâmple acestea mai întâi, dar nu va fi încă sfârşitul”. 10 Isus a adăugat: “Un popor se va ridica împotriva altui popor şi o împărăţie împotriva alteia. 11 Vor fi mari cutremure de pământ, pe alocuri epidemii şi foamete; vor avea loc fapte înfricoşătoare şi semne mari în cer. 12 Dar mai înainte de acestea, vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, vă vor duce în faţa tribunalelor sinagogii, vă vor arunca în închisoare, vă vor duce în faţa regilor şi guvernatorilor pentru numele meu. 13 Aceasta va fi pentru voi prilej de a da mărturie. 14 Întipăriţi-vă bine în inimă, că nu trebuie să vă îngrijiţi de apărarea voastră; 15 eu însumi vă voi inspira acele cuvinte şi acea înţelepciune, cărora potrivnicii voştri nu vor putea să le ţină piept şi nici să le contrazică. 16 Vă vor trăda chiar părinţii, fraţii, familia, rudele şi prietenii voştri şi-i vor da la moarte pe unii dintre voi. 17 Veţi fi duşmăniţi de toţi din cauza numelui meu. 18 Dar nici un fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde. 19 Rămâneţi statornici şi veţi dobândi viaţa”.

Cuvântul Domnului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>