„Fericit este omul care păzește Legea Domnului!”

Un preot, pe când studia la Universitatea din Viena, a întâlnit într-una din zile la un colţ de stradă o cerşetoare trasă de spate şi zbârcită la faţă, care şi-a întins mâna către dânsul ca să cerşească ceva de pomană. Un lucru la ordinea zilei, am zice noi, într-un oraş mare… Bătrâna cerşetoare însă i s-a adresat în franceză: Ayez pitié de moi! („Fie-ţi milă de mine!”).
„Ei! – mi-am zis Citeste mai mult